egzekucja łódź

Kancelaria Adwokacka Andrzeja Świąder świadczy usługi prawne dedykowane przedsiębiorcom, jak również osobom fizycznym i innym podmiotom nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Doświadczenie adwokat Andrzej Świąder zdobył podczas wieloletniej praktyki adwokackiej i podczas wykonywania w wielu podmiotach gospodarczych funkcji syndyka masy upadłości, zarządcy, nadzorcy sądowego i likwidatora. Umożliwia mu to świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie merytorycznym.

Zakres usług Kancelarii jest dostosowany do potrzeb naszych klientów i obejmuje w szczególności:

 1. profesjonalne doradztwo prawne dla firm i osób indywidualnych,

 2. bieżącą obsługę działalności gospodarczej,

 3. prowadzenie spraw sądowych w postępowaniu cywilnym i karnym z szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych,

 4. doradztwo i reprezentację w sprawach z  zakresu prawa upadłościowego oraz naprawczego, w tym kompleksową analizę czy są spełnione przesłanki do przeprowadzenia oddłużenia w ramach tzw. "upadłości konsumenckiej,

 5. doradztwo w zakresie sądowego oraz administracyjnego postępowania egzekucyjnego,

 6. kompleksowe usługi w zakresie restrukturyzacji i windykacji wierzytelności,

 7. prowadzenie spraw z zakresu egzekucji sądowej i administracyjnej,

 8. doradztwo w zakresie tworzenia i likwidacji spółek, fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni,

 9. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dokonania połączenia, podziału lub przekształcenia spółek handlowych oraz reprezentacja w toku postępowań o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 10. prowadzenie spraw o odszkodowanie za szkody doznane m.in. w wypadkach komunikacyjnych, wskutek błędów lekarskich, jak również w wyniku zaniedbań obowiązków.
 11. sporządzanie umów, pomoc w prawidłowym zredagowaniu treści umów, negocjowanie w imieniu klienta treści umów, interpretacja i zmiana umów już obowiązujących,

 12. prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego,
 13. prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,

 14. prowadzenie spraw o odszkodowania za urządzenia przesyłowe istniejące na nieruchomości,
 15. kompleksową obsługę w zakresie transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości,

 16. prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Szczegółowa oferta kancelarii w zakładce: Specjalizacja

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług Kancelaria współpracuje z notariuszem, komornikiem, rzeczoznawcą majątkowym, biegłymi księgowymi oraz prawnikami i kancelariami "zewnętrznymi".

Kancelaria świadczy usługi prawne w języku polskim i angielskim.

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2014 r. III CZP 56/14 Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 6 czerwca 2014 r. III CZP 23/2014Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 30 stycznia 2014 r. III CZP 99/2013Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 4 grudnia 2013 r. III CZP 85/2013Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2013 r., I ACa 335/2013Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 5 kwietnia 2013 r. III CZP 11/2013 Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 20 lutego 2013 r. III CZP 96/2012Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 17 stycznia 2013 r. II PZP 4/2012Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 28 listopada 2012 r. III CZP 66/2012Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 18 lipca 2012 r. III CZP 27/2012Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2012 r., III CZP 16/2012Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 marca 2012 roku, II FSK 1680/2010Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2012 roku, II FSK 1403/2010Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 13 grudnia 2011 roku, III CZP 48/2011 Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 28 października 2011 roku, III CZP 33/2011Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 14 października 2011 r., III CZP 47/2011 Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 18 marca 2011 r., III CZP 117/2010 Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 19 listopada 2010 roku, III CZP 92/2010
Kancelaria Adwokacka
Andrzej Świąder

ul. Przybyszewskiego 99   
93-126 Łódź
kontakt@kancelaria-swiader.pl 
Tel./fax (42) 689 - 01 - 41
Tel.kom. 608 - 38 - 50 - 52
Tel.kom. 604 - 51 - 41 -60 
 
Siedziba Kancelarii znajduję się na I piętrze.
 
W celu ustalenia terminu spotkania prosimy o uprzedni kontakt
(drogą elektroniczną lub za pośrednictwem telefonu)
Adres do korespondencji:
Oszczepowa 83
94 - 123 Łódź


W celu zbierania statystyk odwiedzin strona kancelarii zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Możesz zmienić ustawienia dotyczące tych plików w przeglądarce stron WWW.